Nová Beseda - kulturní centrum

... jsme NADOSAH

Výstava měsíce
Můžete se těšit

DLOUHÁ HISTORIE KINA V KLÁNOVICÍCH


31.10.2013 


< Zpět  |  :


V obci Klánovice-Šestajovice (původní název obce) existoval sokolský biograf dávno před válkou. Nacházel se v objektu čp. 6 na Hlavní, dnes Slavětínské, ulici, v místech, kde později byla filmová škola. Tento objekt měl až do roku 1934 v pronájmu Sokol Klánovice.

 

131102historiekina01F.jpg

 

Po ukončení nájemní smlouvy změnil biograf své místo a promítat se začalo v nově postaveném objektu ve vlastnictví Okrašlovacího spolku Klánovice na ulici Hlavní, dnes Slavětínské, tehdy čp. 13, dnes čp. 120. V tomto novém biografu se promítalo v letech 1934-1949. Za války přešel biograf pod názvem Kino Klánovice-Šestajovice do obligátní kompetence Českomoravské kinematografické společnosti. Bohužel po válce začal tento objekt chátrat.

 

131102historiekina04F.jpg


Ani tato skutečnost však neznamenala konec biografu v Klánovicích, promítat se začalo v sále v Lázních Klánovice. V tomto areálu se promítalo až do roku 1965, promítačem zde byl např. pan Jaroslav Losert. Klánovické kino bylo v té době druhým kinem v republice s půlkou odsouvací střechy.

 

131102historiekina06F.jpg

 

Po zániku tohoto nádherného objektu byl biograf vrácen zpět do Slavětínské ulice, čp. 120, kde se nachází dodnes.


Za jeho záchranu a následný rozvoj mohou Klánovice vděčit paní Vajceové, která se po roce 1989 ujala s neuvěřitelným nasazením vedení kina a povýšila ho na kulturní centrum a místo setkávání nejen klánovických občanů. Po ukončení jejího sedmiletého působení zažilo kulturní centrum opět dobu úpadku, a nakonec bylo na nějakou dobu zcela uzavřeno.

 

131102historiekina02F.jpg

 

Díky společnosti Klánovické fórum, nadační fond došlo v roce 2006 k jeho znovuotevření a pokračování v tradici, kterou započala již paní Vajceová. Z objektu se opět stalo nejen plnohodnotné kino, ale i místo k pořádání výstav, koncertů, literárních pořadů a dalších kulturních aktivit. Klánovické fórum, nadační fond provozovalo KC Beseda do roku 2011.

 

131102historiekina03F.jpg

 

Od roku 2012 je provozovatelem KC Nová Beseda nezisková organizace NADOSAH, o.p.s., která se snaží svými pestrými kulturními aktivitami zpříjemnit život občanům Klánovic a okolí. Klánovické kino se podařilo počátkem roku 2013 zachránit, neboť došlo k jeho digitalizaci. Od ledna 2013 jsou v kině promítány nejnovější filmové novinky, záznamy z koncertů či operních domů, vzdělávací pořady pro děti. Zároveň je však zachována možnost promítat filmy starší na 35mm páscích, neboť stará promítačka má stále v promítací kabině své čestné místo.

 

131102historiekina07F.jpg

 

Závěrem nezbývá než popřát klánovickému biografu stovky, či raději tisíce odpromítaných filmů a nadšených filmových diváků.

 

Za poskytnuté informace ohledně klánovického kina děkujeme panu Alexandru Batovcovi, který kouzlu stříbrného plátna propadl celým svým srdcem a podařilo se mu nakazit touto vášní i nás.

 

131102historiekina08F.jpg

 

Další poděkování patří panu Jindrovi Lukášovi, díky jehož sbírce dobových pohledů, které nám poskytl, máme historii klánovického kina zdokumentovanou i obrazově.


za NADOSAH, o.p.s. Gabriela Šmerdová
Podporují nás:Všichni sponzoři | Podpořte nás také!
© 2011 Nová Beseda - kulturní centrum, Praha 9 - Klánovice webdesign (c) blobmedia.cz